Mít hodně kapek jako déšť, naslouchat slavíku i havranu a jako moře srdečně vítat řeky


CURRICULUM VITAE

Jméno:            Mgr. Markéta Černá

Vzdělání:
1985 – 1990        Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
2007 -  2010        Odborný výcvik v arteterapii a artefiletice

                             (akreditováno MŠMT)
                             vedoucí výcviku PhDr. M. Bažantová Phd.

Výběr z absolvovaných odborných seminářů:
2006 -   2009         Ateliér Praga Prima
                               olejomalba , práce v ateliéru i plenéru

                                pod vedením pedagogů AVU

2007                       Artefiletika v krajině, krajina v nás,

                                PhDr. M. Bažantová

                            
2006                        kurs Arteterapie-artefiletika, PhDr. M. Bažantová

2006                        Arteterapeutický seminář – Aktivní imaginace jako metoda zkoumání struktury nevědomí,                                     akad. mal. Kamila Ženatá

2010                        ZUŠ Štítného, malba a figurální kresba, akad mal. E. Mautnerová, akad. mal. J. Valečka

2012                        Umělcova cesta, Maitrea, lektor Jan Vávra

Profesní zkušenosti:
2006-            Lektorka výtvarných dílen pro veřejnost zaměřených na sebepoznání a osobnostní rozvoj

 

                      Projekt "Zpět do světa" určený k podpoře integrace handicapovaných skupin na trhu práce


                      Projekty v rámci Erasmus se zahraničními studenty VŠE Praha s využitím artefiletiky

2015-            Lektorka semináře Rozvoj kreativity na U3V VŠE Praha