Mít hodně kapek jako déšť, naslouchat slavíku i havranu a jako moře srdečně vítat řeky


Připravované semináře


Tisíce tváří Zeleného muže

Budeme hledat v přírodě a v sobě, vlastní, nám blízkou podobu tajemné postavy Zeleného muže.

Čekají na mě věci a bytosti a já nejspíš také čekám a toužím po nich. Vší silou a vším smutkem. Tady však jsem vyhrál svůj život mlčením a zachováním tajemství. (Albert Camus, Zápisníky I.)